Merrydale Homes
  •  

Mag padala sang imo mensahe

Mag padala sang imo mensahe

Merrydale Homes

Ang Merrydale Homes Sta. Barbara, may kalaparon nga 6.7 ka ektarya nga hungod nga ginpahamtang malapit sa duha ka masako nga banwa sa probinsiya sang Iloilo. Ini may 1,007 ka “bungalow” nga pamalay – gamay, may matawhay nga palibot kag gindesinyo nga may maligwa nga espasyo agud matawhay kag masulhay nga makapangabuhi ang tagsa ka pamilya kag ang komunidad.

Matuod-tuod sa tanan nga komunidad sang Profriends, ang Merrydale Homes, nagatingob sang praktikal nga mga puluy-an kag maligwa nga espasyo nga may yara sang parke agud mahatagan sang kahigayunan ang mga pamilya kag komunidad sang dugang nga lugar nga makig-ambit kag makapasakop sa nagakalain-lain nga aktibidad.

Merrydale Homes - Amenities
Merrydale Homes - Location

Agud masiguro ang mabinungahon nga pangabuhi – ang Merrydale Homes, nahamtang malapit sa ulubrahan, eskwelahan kag nagkalain-lain nga establisemento nga masami gid nga ginapangita. Mahapos kag barato ang pag-commute bangud nahamtang ini malapit sa masako kag matawo nga komunidad sa Iloilo.

Ang Merrydale Homes ang tama gid ka barato, dugang pa gid nga ini ang pwede mo mabakal pina‐agi sa PAG‐IBIG Financing. Sa 3,000 pesos lamang nga bulanan, makuha mo na ang imo handom nga balay para sa imo masanag nga pala-abuton.

Merrydale Homes - Savings